Đường sắt Cát Linh-Hà Đông khắc phục khuyến cáo của ATC như thế nào?

Dự án Đường sắt Cát Linh-Hà Đông. Ảnh ĐT
Dự án Đường sắt Cát Linh-Hà Đông. Ảnh ĐT
Dự án Đường sắt Cát Linh-Hà Đông. Ảnh ĐT
Lên top