Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đội vốn: "Dự án đầu tiên, Việt Nam chưa có kinh nghiệm"

Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban, chủ trì đã đi thực địa kiểm tra dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban, chủ trì đã đi thực địa kiểm tra dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban, chủ trì đã đi thực địa kiểm tra dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top