Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm tiến độ: Bộ GTVT lại xin…thông cảm

Đường sắt trên cao Hà Đông- Cát Linh vẫn chưa vận hành khai thác thương mại theo kế hoạch. Ảnh Thế Kỷ.
Đường sắt trên cao Hà Đông- Cát Linh vẫn chưa vận hành khai thác thương mại theo kế hoạch. Ảnh Thế Kỷ.
Đường sắt trên cao Hà Đông- Cát Linh vẫn chưa vận hành khai thác thương mại theo kế hoạch. Ảnh Thế Kỷ.
Lên top