Đường sắt Cát Linh-Hà Đông bao giờ mới hoạt động, cử tri muốn thông tin rõ?

Ông Dương Đức Tuấn (người ngồi) là đại biểu duy nhất tham gia tiếp xúc. Ảnh HĐ.
Ông Dương Đức Tuấn (người ngồi) là đại biểu duy nhất tham gia tiếp xúc. Ảnh HĐ.
Ông Dương Đức Tuấn (người ngồi) là đại biểu duy nhất tham gia tiếp xúc. Ảnh HĐ.
Lên top