Đường sắt cao tốc: Cần thiết nhưng còn nhiều băn khoăn

Biểu đồ: Thăm dò bạn đọc của Báo Lao Động: Bạn chọn phương án tốc độ nào cho đường sắt cao tốc Bắc - Nam:
160-200km/h (32%);  300km/h (59%);  Ý kiến khác (9%).
Biểu đồ: Thăm dò bạn đọc của Báo Lao Động: Bạn chọn phương án tốc độ nào cho đường sắt cao tốc Bắc - Nam: 160-200km/h (32%); 300km/h (59%); Ý kiến khác (9%).
Biểu đồ: Thăm dò bạn đọc của Báo Lao Động: Bạn chọn phương án tốc độ nào cho đường sắt cao tốc Bắc - Nam: 160-200km/h (32%); 300km/h (59%); Ý kiến khác (9%).
Lên top