Đường sắt Bắc - Nam thông tuyến sau mưa lũ

Công nhân ngành đường sắt khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra. Ảnh: TCGT
Công nhân ngành đường sắt khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra. Ảnh: TCGT
Công nhân ngành đường sắt khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra. Ảnh: TCGT
Lên top