Đường sắt Bắc Nam qua Quảng Trị sạt lở, 80 công nhân gấp rút khắc phục

Hiện trường vụ sạt lở đường sắt Bắc Nam qua Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Hiện trường vụ sạt lở đường sắt Bắc Nam qua Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Hiện trường vụ sạt lở đường sắt Bắc Nam qua Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top