Đường sắt Bắc-Nam qua Ninh Thuận hư hỏng do bão: Điều động hơn 90 công nhân khắc phục

Nước lũ đổ về làm sạt lở khoảng 300 m đường sắt tại Km 1382 + 600 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận.
Nước lũ đổ về làm sạt lở khoảng 300 m đường sắt tại Km 1382 + 600 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận.
Nước lũ đổ về làm sạt lở khoảng 300 m đường sắt tại Km 1382 + 600 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận.
Lên top