Đường sắt Bắc Nam đoạn qua Phú Yên bị sạt lở, tàu chạy 5 km/giờ