Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đường phố Hà Nội "tắc lại hoàn tắc" sau kỳ nghỉ lễ