Đường Nguyễn Văn Huyên bị thu hẹp để phục vụ dự án xây dựng cầu vượt

Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài. Ảnh Sơn Tùng
Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài. Ảnh Sơn Tùng
Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài. Ảnh Sơn Tùng
Lên top