Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập dù có “siêu máy bơm", chủ đầu tư nói gì?

Đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn dưới cân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu trong mưa lớn.  Ảnh: M.Q
Đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn dưới cân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu trong mưa lớn. Ảnh: M.Q
Đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn dưới cân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu trong mưa lớn. Ảnh: M.Q
Lên top