Đường ngàn tỷ đồng bị hằn lún, đầy ổ gà chuẩn bị lắp đặt trạm thu phí

Chủ đầu tư đang san ủi, dặm vá lại mặt đường. Ảnh: Đình Trọng
Chủ đầu tư đang san ủi, dặm vá lại mặt đường. Ảnh: Đình Trọng
Chủ đầu tư đang san ủi, dặm vá lại mặt đường. Ảnh: Đình Trọng
Lên top