Đường lớn nhất TP Nha Trang sẽ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp