Đường hoa Nguyễn Huệ đông nghịt người chờ đón Giao thừa 2020

Hàng chục nghìn người dân TPHCM kéo về khu vực trung tâm chờ đón giao thừa. Ảnh: PV
Hàng chục nghìn người dân TPHCM kéo về khu vực trung tâm chờ đón giao thừa. Ảnh: PV
Hàng chục nghìn người dân TPHCM kéo về khu vực trung tâm chờ đón giao thừa. Ảnh: PV
Lên top