Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đường hoa Hoàng Hoa Thám rực rỡ khi Tết cận kề