Đường Hồ Chí Minh vì sao chưa thể thông toàn tuyến trong năm 2020?

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Ảnh: Tân Dân
Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Ảnh: Tân Dân
Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Ảnh: Tân Dân
Lên top