"Đường gốm sứ" ra sao sau khi được tháo dỡ?

Đường gốm sứ phải phá dỡ để mở rộng. Ảnh: LĐO
Đường gốm sứ phải phá dỡ để mở rộng. Ảnh: LĐO
Đường gốm sứ phải phá dỡ để mở rộng. Ảnh: LĐO

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top