Đường điện kéo ra đồng bị đứt, giật chết 5 con bò

Những con bò bị đường điện tại xã Quang Lộc giật chết chiều ngày 17.9
Những con bò bị đường điện tại xã Quang Lộc giật chết chiều ngày 17.9
Những con bò bị đường điện tại xã Quang Lộc giật chết chiều ngày 17.9

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM