Đường dây đưa người trái phép qua biên giới với giá 1 triệu đồng/người

Các đối tượng khai nhận đưa người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam với giá 1 triệu đồng/người. Ảnh: BĐBP.
Các đối tượng khai nhận đưa người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam với giá 1 triệu đồng/người. Ảnh: BĐBP.
Các đối tượng khai nhận đưa người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam với giá 1 triệu đồng/người. Ảnh: BĐBP.
Lên top