Đường dây điện cao thế có nguy cơ đổ sập do trộm tháo sắt

Kẻ trộm đã tháo 70 thanh giằng thép ở bốn trụ điện cao thế 110kV. Ảnh: Minh Hải
Kẻ trộm đã tháo 70 thanh giằng thép ở bốn trụ điện cao thế 110kV. Ảnh: Minh Hải
Kẻ trộm đã tháo 70 thanh giằng thép ở bốn trụ điện cao thế 110kV. Ảnh: Minh Hải
Lên top