Đường dây á hậu, MC bán dâm: Sao không công bố danh tính người mua dâm?