Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Đường 60 tỉ chưa bàn giao đã xuất hiện điểm sạt lở nghiêm trọng

Điểm sạt xuất hiện 4 tháng nay trên đường đô thị dọc sông Sê Pôn. Ảnh: Hưng Thơ.
Điểm sạt xuất hiện 4 tháng nay trên đường đô thị dọc sông Sê Pôn. Ảnh: Hưng Thơ.
Điểm sạt xuất hiện 4 tháng nay trên đường đô thị dọc sông Sê Pôn. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top