Duỗi thẳng người gù 45 độ với ca mổ “3 trong 1”

BS Đỗ Anh Vũ xem xét, thăm khám cẩn thận để đưa ra phác đồ điều trị tối ưu cho chị Tuyền
BS Đỗ Anh Vũ xem xét, thăm khám cẩn thận để đưa ra phác đồ điều trị tối ưu cho chị Tuyền
BS Đỗ Anh Vũ xem xét, thăm khám cẩn thận để đưa ra phác đồ điều trị tối ưu cho chị Tuyền
Lên top