“Được tặng cả cái nhà, mừng muốn chết!”

Ông Nguyễn Văn Hợp (trái ảnh) và ông Cao Văn Trọng (phải) trao nhà cho bà Lý Thị Bông (ấp Phú Thành, xã Phú Vang, huyện Bình Đại) - Ảnh: L.T
Ông Nguyễn Văn Hợp (trái ảnh) và ông Cao Văn Trọng (phải) trao nhà cho bà Lý Thị Bông (ấp Phú Thành, xã Phú Vang, huyện Bình Đại) - Ảnh: L.T