Được "nhà báo quốc tế" dạy nhưng sinh viên báo chí nói "không hiểu gì"

"Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn trong một buổi dạy tại Học viện báo chí và tuyên truyền.
"Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn trong một buổi dạy tại Học viện báo chí và tuyên truyền.
"Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn trong một buổi dạy tại Học viện báo chí và tuyên truyền.
Lên top