Dược liệu nhập lậu: Mối nguy hại khôn lường

Cơ quan công an khám xét nhiều kho hàng dược liệu nhập lậu ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Cường Ngô
Cơ quan công an khám xét nhiều kho hàng dược liệu nhập lậu ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Cường Ngô
Cơ quan công an khám xét nhiều kho hàng dược liệu nhập lậu ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Cường Ngô
Lên top