Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH KHÁNH HÒA:

Được điều chỉnh quyết định thu hồi giấy phép xây dựng