Dùng Zalo làm thủ tục giấy tờ không cần đến cơ quan hành chính

Từ 12.3 người dùng Zalo tại Cà Mau chỉ cần ngồi nhà đăng ký giải quyết các thủ tục hành chính
Từ 12.3 người dùng Zalo tại Cà Mau chỉ cần ngồi nhà đăng ký giải quyết các thủ tục hành chính
Từ 12.3 người dùng Zalo tại Cà Mau chỉ cần ngồi nhà đăng ký giải quyết các thủ tục hành chính

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top