Dừng xây nhà hát Hoa Sen “lớn nhất Thủ đô”

Phối cảnh nhà hát Hoa Sen mà TP Hà Nội dự kiến xây dựng.
Phối cảnh nhà hát Hoa Sen mà TP Hà Nội dự kiến xây dựng.
Phối cảnh nhà hát Hoa Sen mà TP Hà Nội dự kiến xây dựng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM