Đứng trước cuồng phong...

Bài báo “Tiếng gọi từ mảnh đất tận cùng” đăng trên Lao Động tháng 11.1997
Bài báo “Tiếng gọi từ mảnh đất tận cùng” đăng trên Lao Động tháng 11.1997
Bài báo “Tiếng gọi từ mảnh đất tận cùng” đăng trên Lao Động tháng 11.1997
Lên top