Dùng trực thăng đưa 4 ngư dân bị nạn trên biển vào đất liền