Dừng tổ chức dẫn đoàn người dân lưu thông qua tỉnh Bình Phước

Người dân lưu thông qua địa bàn tỉnh Bình Phước được lực lượng chức năng tổ chức dẫn đoàn để đảm bảo phòng dịch.
Người dân lưu thông qua địa bàn tỉnh Bình Phước được lực lượng chức năng tổ chức dẫn đoàn để đảm bảo phòng dịch.
Người dân lưu thông qua địa bàn tỉnh Bình Phước được lực lượng chức năng tổ chức dẫn đoàn để đảm bảo phòng dịch.
Lên top