Dừng tìm kiếm cá sấu “khủng” trên sông ở Hà Tĩnh, vì sao?

Hình ảnh những ngày đầu  người dân nghe ngóng thông tin cá sấu xuất hiện ở sông Cầu Đông. Ảnh: Trần Tuấn
Hình ảnh những ngày đầu người dân nghe ngóng thông tin cá sấu xuất hiện ở sông Cầu Đông. Ảnh: Trần Tuấn
Hình ảnh những ngày đầu người dân nghe ngóng thông tin cá sấu xuất hiện ở sông Cầu Đông. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top