Dùng thuốc lạ, một nam sinh ở Đà Nẵng phải cấp cứu

Điều trị cho nam học sinh dùng thuốc lạ ở Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Điều trị cho nam học sinh dùng thuốc lạ ở Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Điều trị cho nam học sinh dùng thuốc lạ ở Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Lên top