Dừng thu phí 4 trạm BOT qua Khánh Hòa, Phú Yên để phòng COVID-19

Tạm dừng thu phí, miễn phí 4 trạm qua địa bàn Phú Yên và Khánh Hòa từ 0h sáng 23.7. Ảnh: Thu Cúc
Tạm dừng thu phí, miễn phí 4 trạm qua địa bàn Phú Yên và Khánh Hòa từ 0h sáng 23.7. Ảnh: Thu Cúc
Tạm dừng thu phí, miễn phí 4 trạm qua địa bàn Phú Yên và Khánh Hòa từ 0h sáng 23.7. Ảnh: Thu Cúc
Lên top