Dừng thi công con đường xâm phạm di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Mũi Si

Con đường đang thi công xâm phạm phạm vi khoanh vùng bảo vệ di tích Quốc gia đặc biệt Địa Mũi Si. Ảnh: Hưng Thơ.
Con đường đang thi công xâm phạm phạm vi khoanh vùng bảo vệ di tích Quốc gia đặc biệt Địa Mũi Si. Ảnh: Hưng Thơ.
Con đường đang thi công xâm phạm phạm vi khoanh vùng bảo vệ di tích Quốc gia đặc biệt Địa Mũi Si. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top