Dùng thẻ nhà báo giả, mạo danh Cục Báo chí đến tặng hoa công an tỉnh

Thẻ nhà báo giả của ông Tuyên. Ảnh: T.L
Thẻ nhà báo giả của ông Tuyên. Ảnh: T.L
Thẻ nhà báo giả của ông Tuyên. Ảnh: T.L
Lên top