Dừng tắm biển ở Nha Trang: Vận động không được sẽ bị xử lý

Dân Nha Trang vẫn đổ xô ra biển tắm vào chiều 31.3. Ảnh: Nhiệt Băng
Dân Nha Trang vẫn đổ xô ra biển tắm vào chiều 31.3. Ảnh: Nhiệt Băng
Dân Nha Trang vẫn đổ xô ra biển tắm vào chiều 31.3. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top