Dừng tái bổ nhiệm Bí thư Đảng uỷ xã có tên trong danh sách cận nghèo

Lên top