Dựng mô hình tàu HQ-604, tưởng niệm 64 liệt sĩ hi sinh bảo vệ Gạc Ma

Lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ anh dũng hi sinh bảo vệ Gạc Ma tại Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ anh dũng hi sinh bảo vệ Gạc Ma tại Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ anh dũng hi sinh bảo vệ Gạc Ma tại Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Lên top