Dựng mô hình đảo Gạc Ma và “64 ngôi sao bất tử” để giáo dục lòng yêu nước

Học sinh tham gia buổi ngoại khóa, tham quan mô hình đảo Gạc Ma và xem thông tin về 64 liệt sĩ hi sinh khi chiến đấu bảo vệ đảo. Ảnh: TH.
Học sinh tham gia buổi ngoại khóa, tham quan mô hình đảo Gạc Ma và xem thông tin về 64 liệt sĩ hi sinh khi chiến đấu bảo vệ đảo. Ảnh: TH.
Học sinh tham gia buổi ngoại khóa, tham quan mô hình đảo Gạc Ma và xem thông tin về 64 liệt sĩ hi sinh khi chiến đấu bảo vệ đảo. Ảnh: TH.
Lên top