Dùng mạng xã hội để “hút” người tham gia BHXH

Cán bộ BHXH tỉnh Hậu Giang truyền thông vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh: BHHG
Cán bộ BHXH tỉnh Hậu Giang truyền thông vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh: BHHG
Cán bộ BHXH tỉnh Hậu Giang truyền thông vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh: BHHG
Lên top