Dừng hoạt động vận tải Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế phòng dịch COVID-19

Đèo Hải Vân - nơi giáp ranh giữa Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Ảnh: Cat Huu
Đèo Hải Vân - nơi giáp ranh giữa Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Ảnh: Cat Huu
Đèo Hải Vân - nơi giáp ranh giữa Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Ảnh: Cat Huu
Lên top