Dừng hoạt động quán bar, karaoke, dạy thêm để phòng chống COVID-19

Quảng Bình thời gian qua thực hiện tốt việc phân loại, cách ly các đối tượng để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LPL
Quảng Bình thời gian qua thực hiện tốt việc phân loại, cách ly các đối tượng để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LPL
Quảng Bình thời gian qua thực hiện tốt việc phân loại, cách ly các đối tượng để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LPL
Lên top