Dừng hoạt động nhiều tháng, sao chỉ "được" miễn phí xử lý rác 1 tháng?

Tiếp sau 2 tháng "nằm bờ" vì dịch COVID-19 đợt 1, nhiều tàu du lịch vịnh Hạ Long hiện lại phải dừng hoạt động. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tiếp sau 2 tháng "nằm bờ" vì dịch COVID-19 đợt 1, nhiều tàu du lịch vịnh Hạ Long hiện lại phải dừng hoạt động. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tiếp sau 2 tháng "nằm bờ" vì dịch COVID-19 đợt 1, nhiều tàu du lịch vịnh Hạ Long hiện lại phải dừng hoạt động. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top