Dừng hoạt động các chốt kiểm dịch COVID-19 vào Sơn La

Từ 12h ngày 20.10 các chốt kiểm dịch COVID-19 trên 3 huyện Vân Hồ, Phù Yên, Thuận Châu. Ảnh: Minh Nguyễn.
Từ 12h ngày 20.10 các chốt kiểm dịch COVID-19 trên 3 huyện Vân Hồ, Phù Yên, Thuận Châu. Ảnh: Minh Nguyễn.
Từ 12h ngày 20.10 các chốt kiểm dịch COVID-19 trên 3 huyện Vân Hồ, Phù Yên, Thuận Châu. Ảnh: Minh Nguyễn.
Lên top