Dùng hàng chục bao diêm chế pháo, nam sinh bị nổ nát 1 tay và 2 bên đùi

Lên top