Dùng giấy chứng nhận tốt nghiệp giả, Trưởng Công an xã bị kỉ luật

Dùng giấy chứng nhận tốt nghiệp giả, vị trưởng công an xã đã bị kỉ luật. ảnh:MC
Dùng giấy chứng nhận tốt nghiệp giả, vị trưởng công an xã đã bị kỉ luật. ảnh:MC
Dùng giấy chứng nhận tốt nghiệp giả, vị trưởng công an xã đã bị kỉ luật. ảnh:MC