Đừng giao sinh mạng cho lang băm, lương y rởm, tự phong

Bệnh nhân Đ.T.L trước khi phẫu thuật. Ảnh: Thuý Quỳnh
Bệnh nhân Đ.T.L trước khi phẫu thuật. Ảnh: Thuý Quỳnh
Bệnh nhân Đ.T.L trước khi phẫu thuật. Ảnh: Thuý Quỳnh
Lên top